Legeliste:
Picture 11_edited.png
                                                                                 Slave    Kontrakt

                              
                                                           

                                        Imellem

                                                           

                     ____________________________  ”Domina”
                                                           
                         herefter kaldet: _____________________

                                                        Og

                        ______________________           ”Slave”
                                                           
                         herefter kaldet: _____________________

                                                           

                                    Med   virkning      fra   dato:

                                   _____/_____        -  20____

                                                           
                                                           
                                                           
                                         Udtrykket ”Domina” inkluderer bl.a.:
               Dominatrix, Domina, Domitrix, Domme, Madam, Madame, Gudinde, Mistress, Herskerinde,
                         Dominator, Goddess, Femdom, Femme, Mommy, Frue, Frøken, & Top.
                                                           
                                         Udtrykket ”slaven” inkluderer bl.a.:
                      tøs, slave, slavetøs, møgtøs, sub, hore, pige, girl, slavepige, tæve, køter, hund
                               slut, møgkøter, møghund, slavinde, so, dreng, boy & bund.

                                                       1 / 17
 

2
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                  Slave       Kontrakt

                                                                                     

                                                                           Indhold:

                                                                                     

                       Side 1 – Forside.
                       
                       Side 2 – Indhold.
                       
                       Side 3 – Domina / slaven.
                       
                       Side 4 – Slave type & sikkerhed.
                       
                       Side 5 – Halsbånd.
                       
                       Side 6 – Tro & love fra slaven.
                       
                       Side 7 – Hygiejne, beklædning & samvær med Domina (1)
                       
                       Side 8 – Hygiejne, beklædning & samvær med Domina (2)
                       
                       Side 9 – Hygiejne, beklædning & samvær med Domina (3)
                       
                       Side 10 – Slaven’s grænser.
                       
                       Side 11 – Safeword, ærlighed & tillid.
                       
                       Side 12 – Foto, film & sociale medier.
                       
                       Side 13 – Begrænsninger.
                       
                       Side 14 – Mål & størrelser.
                       
                       Side 15 – Slaven i det private.
                       
                       Side 16 – Uenigheder & annullering.
                       
                       Side 17 – Samtykke.
                       
                       

                       
                       
                       
                       
                                                                                                        2 / 17
 

3
 
                                                                               
                                                                               
                                                             Slave     Kontrakt
                                                                               
                                                           Domina      /    slaven:

                   
                   Denne kontrakt er en bindende aftale imellem Domina og slaven.
                   
                   Kontrakten er udarbejdet, så slaven har det fulde overblik over, hvordan
                   slaven skal forholde sig, forgå sig - og ikke mindst hvilke tjenester og
                   ydelser der vil være når slaven besøger Domina.
                   
                   Inden underskrivelse skal slaven have fuld forståelse af, hvad det
                   indebære at være bundet af denne slave kontrakt.  
                   
                   Efter underskrivelse af denne kontrakt, vil kaldenavne herefter være:
                   
                   Domina:                                            slave:
                   
                   
                   ____________________________________ ___________________________________
                   (Domina’s kaldenavn)                      (slaven’s kaldenavn)
                   
                   Udtrykket ”Domina” inkluderer bl.a.: Udtrykket ”slaven” inkluderer bl.a.:
                   Dominatrix, Domina, Domitrix, Domme, Madam, tøs, slave, slavetøs, møgtøs, sub, hore, pige, girl,
                   Madame, Gudinde, Mistress, Herskerinde, Femdom, slavepige, tæve, køter, hund, møgkøter, møghund,
                   Mommy, Frue, Frøken, & Top.         slavinde, so, dreng, boy & bund.
                   
                   Domina’s beslutning m.h.t. kontraktfremvisning til tredjemand er:
                   
                        Kontrakten IKKE må vises til tredje mand.
                   
                        Kontrakten GODT må vises til tredje mand.
                   
                        Kontrakten KUN må vises til: ________________________________________________
                   
                   _____________________________________________________________________________________
                   
                        slaven skal have tilladelse af Domina hver gang denne kontrakt vises til
                   tredjemand

                        slaven’s kontrakt skal altid ligge således, at alle til enhver tid kan se at
                   slaven er en ejet person / ejendom af sin Domina
                   
                        Kontrakten skal altid gemmes væk / skjules for andre
                   
                        Slaven får ingen kopi af kontrakten. Der vil kun være 1 eksemplar, som
                   ligger hos Domina
                   

                                                                          3 / 17
 

4
 
                                                                               
                                                                               
                                                             Slave      Kontrakt
                                                                               
                                          Slave      type   &   slaven’s      sikkerhed:

                   
                   Den underskrevne slave ønsker – og indvilliger i at indgå i slaveri som slave
                   af følgende type / typer:
                   
                        Slave som besøger Domina, når tid og økonomi er til det      
                   
                        Rengørings slave      Privat 24/7 slave for Domina        Penge slave
                   
                        Slave på periodisk kontrakt i Domina’s private bolig    
                   
                        Anden type: ___________________________________________________________________
                   
                   Periode som denne kontrakt er gældende:
                   
                        1 dag       2 dage        3 dage       4 dage        5 dage       6 dage
                   
                        1 uge       2 uger        3 uger
                   
                        1 måned       2 måneder        3 måneder        __________ måneder
                                                                                                                       (antal)

                        ½ år       1 år        2 år        3 år        __________ år
                                                                                                     (antal)

                        Så længe Domina ønsker det – og kan ikke opsiges af slaven

                   
                   Slaven’s sikkerhed:
                   
                   Domina må ALDRIG udsætte slaven for usikker sex og usikker seksuel
                   aktivitet  med andre, herunder oral sex. Domina må heller ikke udsætte
                   slaven for aktiviteter af nogen form, så slaven bliver usikker i sådan en
                   grad, at slaven decideret bliver bange og alvorligt skræmt - eller gør skade
                   på sig selv og/eller andre.
                   
                   Der må heller ikke forekomme en sådan straf – hverken fra Domina eller
                   tredjeperson, at det kan volde slaven skade alvorligt - eller permanent.

                   
                   
                   
                   


                                                                          4 / 17
 

5
 
                                                                               
                                                                               
                                                             Slave     Kontrakt
                                                                               
                                                                   Halsbånd:

                   
                   Slaven har eget halsbånd:
                   
                        Ja       Nej        Slaven køber nyt halsbånd, hvis Domina ønsker dette
                   
                   Slaven skal altid have _________ halsbånd.
                                                                (antal)

                   Halsbånd - når slaven har samvær med Domina:  
                   
                   _____________________________________________________________________________________
                                                                                             (Kendetegn på halsbåndet)
                     
                   Halsbånd - når slaven ikke har samvær med Domina:  
                   
                   _____________________________________________________________________________________
                                                                                             (Kendetegn på halsbåndet)
                     
                        Domina bestemmer desuden ubetinget hvilket halsbånd slaven skal
                   bære, uanset om der er samvær med Domina eller ej. Domina kan desuden
                   til enhver tid skifte - eller befale halsbåndet skiftet ud – uanset Domina’s
                   tilstedeværelse
                   
                   Slaven må tage halsbåndet af ved følgende lejligheder:
                   
                        Arbejde / Karrierer         Møder        Familie        Sport / træning
                   
                        Aldrig         Andet: ____________________________________________________________
                   
                   Slaven er selvfølgelig indforstået med at det kan have konsekvenser i form
                   af hård straf eller pengebøde, at tage halsbåndet af - uden tilladelse fra
                   Domina.
                   
                   Konsekvensen heraf kan bl.a. være:
                   
                        I bur ved næste besøg      Pisk/smæk        Langtidsbondage  
                   
                        Rengøring i Domina’s domicil      Rengøring i Domina’s private hjem
                   
                        Lussinger       Gavebøde       Pengebøde på kr. _______________  
                   
                        Anden straf: ___________________________________________________________________

                                                                          5 / 17
 

6
 
                   
                   

                                                             Slave     Kontrakt
                                                                               
                                                     Tro    &    Love    fra   slaven:

                   
                   Slaven binder sig helt og fuldt ud - og uden nogle former for
                   begrænsninger til, at være i slaveri til indehaveren af denne kontrakt,
                   herefter benævnt som ’Domina’.
                   
                   Jeg bekræfter, at jeg er over 18 år gammel, ikke fysisk eller mentalt
                   svækket / påvirket af stoffer - herunder alkohol, eller andet hvor jeg ikke
                   ved, hvad jeg gør, når jeg underskriver denne kontrakt, samt jeg er lovligt
                   og mentalt kompetent til at læse kontrakten og underskrive denne i mit
                   eget navn.
                   
                   Jeg underskriver denne kontrakt af min egen fri vilje, uden tvang eller pres
                   af nogen art fra hverken Domina eller tredjemand.
                   
                   Jeg har et specifikt ønske om, at være slave - og til rådighed fuldt ud og
                   helt uden begrænsninger for Domina.
                   
                   Ved underskrivning af denne kontrakt vil jeg være villig til at gøre hvad
                   som helst, når jeg besøger Domina – og alt som bliver befalet af Domina.
                   
                   Jeg underkaster mig fuldstændigt til Domina uden begrænsninger og uden
                   forbehold. Jeg tillader samtidig Domina, at straffe mig af enten fysisk form,
                   psykisk form eller ved ydmygelse, hvis jeg ikke adlyder og udfører de
                   tjenester, ydelser, opgaver og befalinger Domina giver mig.
                   
                   Dette er jeg klar over kan ske uden, at stille nogle former for spørgsmål og
                   uden at vise min utilfredshed.
                   
                   Jeg forstår også, at jeg vil være fokuseret på, at behage Domina
                   fuldstændigt og at jeg ikke vil kunne slippe fri - eller at komme ud af
                   denne kontrakt, før Domina ønsker det – eller ved kontraktens ophør.
                   
                   Jeg lover at overholde samtlige emner i denne kontrakt, samt grundigt at
                   læse Domina’s website(s), annonce(r), profil(r), pris(er) m.fl., så jeg er
                   fuldt ud indforstået med regler, grænser,  ansvar og økonomi.
                   
                   Sidst men ikke mindst forstår jeg begrebet slaveri og ønsker at leve mit liv
                   som slave og stå til rådighed uden begrænsninger for Domina – for altid -
                   til dagen kommer, hvor jeg ikke længere kan besøge Domina.


                                                                          6 / 17
 

7
 
                                                                               
                                                                               
                                                             Slave     Kontrakt
                                                                               
                       Hygiejne,         beklædning       &   samvær     med   Domina       (1):

                   
                   Slaven skal altid fremkomme soigneret, velduftende og som Domina
                   ønsker slaven skal fremstå. Slaven skal desuden altid være ren hygiejnisk,
                   samt ren og pæn i tøjet, medmindre andet er befalet af Domina – og
                   medmindre andet er bestemt i denne kontrakt.
                   
                   Slaven skal samtidig være fri af alle sygdomme og altid blive kontrolleret
                   af læge, hvis der herskes tvivl - eller hvis Domina beder slaven om det.
                   
                   Domina vil ligeledes være sygdomsfri og hygiejnisk.
                   
                   Domina har desuden ret til at diktere, rette eller ændre alt hvad slaven har
                   på og har påført sig - og evt. iføre/påføre nyt hvis dette ønskes - eller få
                   slaven til at rette det selv.
                   
                   Slaven kan på givende tidspunkter have ønsker om beklædning og
                   genstande der er favoritter, når der er samvær med Domina:
                   
                   I det private:
                   
                   ____________________________________________________________________________________
                   
                   I Domina’s domicil:
                   
                   ____________________________________________________________________________________
                   
                   Til fester, i klubber og arrangementer:
                   
                   ____________________________________________________________________________________
                   
                        Slaven har intet at skulle sige. Domina kan til enhver tid bestemme
                   fuldt ud, hvilken beklædning - og hvilke genstande slaven skal bære ved
                   samvær – altid – og beslutte at slaven skifter midt i en seance.
                   
                        Slaven’s ønsker er uden betydning. Slaven skal rette sig efter, hvad
                   Domina har af ønsker – altid.
                   
                        Andet: _________________________________________________________________________
                   
                   _____________________________________________________________________________________

                                                                          7 / 17
 

8
 
                   

                                                                               
                                                             Slave     Kontrakt
                                                                               
                       Hygiejne,         beklædning       &   samvær     med   Domina       (2):

                   
                   Hygiejne ved besøg hos Domina:
                   
                        Slaven skal i bad inden besøg hos Domina (Maks. __________ time(r) før)
                   
                        Slaven skal altid tage et bad ved ankomst hos Domina
                   
                        Andet: __________________________________________________________________________
                   
                   Domina kan til enhver tid kræve samvær med slaven, uanset hvilken dag og
                   hvilket tidspunkt det måtte være:
                   
                        Ja       Nej        I givne situationer
                   
                        I tidsrummet kl. __________ til __________ på følgende dage:
                   
                        Mandage       Tirsdage        Onsdage       Torsdage       Fredage
                   
                        Lørdage       Søndage
                   
                   Slaven’s stilling ved samvær med Domina når seancen starter:
                   
                        Knælende stilling med hænderne på knæene og håndfladerne opad og
                   afvente yderligere befaling
                   
                        Stående stilling med armene ned langs siden med håndfladerne ind
                   mod kroppen og hovedet sænket
                   
                        Ned på alle 4 og kigge ned i gulvet
                   
                        Ned på alle 4 og kigge op på Domina
                   
                        Anden stilling: _________________________________________________________________
                   
                   _____________________________________________________________________________________  
                   
                   _____________________________________________________________________________________                            
                   
                   

                                                                          8 / 17
 

9