IMG_3669.JPG
IMG-0180.jpg
IMG_1817_edited.png
                     
02-10-2022 så er det snart hellere igår end idag at slaveluderen får låst sine usle kønsdele sammen mere følger..
har man sagt A må man også sige B...
med reglementer og anvisninger til slaveluderen men ikke mindst for Gudinden en struktur for hvordan slavesluderens fremtid SKAL se ud gældende indtil Gudinden og Gudinden bliver enige om evt. ændringer / fornyelser bliver nødvendigt.  § 01 – Slaveluderen indvilliger i total underkastelse / afgivelse af sin selvbestemmelsesret på alle områder overfor den knap så nådige Gudinde frivilligt eller ej "BLACKMAIL

"kan forekomme når Gudinden finder det nødvendigt for at knække slaveluderen TOTALT.

§ 02 –  Gudinden får med "BLACKMAIL"  kontrakten sin ret til, at udstille slaveluderen i diverse fora, hvis ikke slaveluderen makker ret. § 03 –  Slaveluderen skal have TVANGSLÅST sine Kønsdele helt uden mulighed for onani i den forbindelse SKAL en piercer findes ASAP i April, hvis ikke Gudinden selv kan udføre det "nødvendige" indgreb. Gudinden er med indover ved udvælgelsen af den rette Piercer til det "nødvendige" indgreb. 

§ 04 – Slaveluderen skal arrangere GPS tracker så den knap så nådige Gudinde kan følge med i slaveluderens gøren og laden. Dertil skal slaveluderen installere det der forlanges ellers er det værst for slaveluderen og Gudinden kan bruge sit blackmail mandat. Gudinden kan også forlange video overvågning af slaveluderen når og hvis hun finder det nødvendigt. 

Slaveluderen accepterer enhver afstraffelse, berettiget eller ej som Gudinden ønsker at påføre slaveluderen.  

§ 05 – slaveluderen må aldrig søge sexpartnere eller andre S/M relaterede personer, herunder også professionelle relationer, med mindre andet er aftalt med Gudinden. 

§ 06 –  Kompromitterende fotos som Gudinden har i sit arkiv kan til enhver tid hives frem til Gudindens fordel samt lyster det være sig slaveluderen skal sutte en pik og sende fotos derefter for at fornøje Gudinden. 

§ 7 –  Slaveluderen er ikke per automatik garanteret nogen form for onani eller udløsning, medmindre den knap så nådige Gudinden tillader / beordrer det. For at sikre dette SKAL slaveluderens usle kønsdele forblive tvangslåst indtil Gudinden siger andet det for slaveluderens eget bedste.§ 8 –  På et tidspunkt når den knap så nådige Gudinde finder det passende skal slaveluderen møde til audiens lænket i tunge jernkæder og stål manchetter der kan aflåses Gudinden vil i den forbindelse foretage enten brændemærkning eller anden ejerskabsmærkning.


§ 9 – Slaveluderen skal efter enhver afstraffelse tydeligt og oprigtigt takke Gudinden for at hun gider bruge tid på slaveluderen om det så er spark, slag, lussinger eller noget helt andet.


§ 10 –  Slaveluderen skal ved modtagelse af fx slag, lussinger og spytklatter, højlydt og tydeligt tælle fx. slagene. eller  hvad der er nødvendigt såsom for at makke ret, hvis vi kommer dertil.   

§ 11 – Slaveluderen vil ALTID være positiv overfor nye tiltag, som Gudinden udtænker undervejs og som hun mener er for slaveluderens eget bedste og udvikling til lydig slave.

§ 12 – Slaveluderen skal stå til rådighed som "Human Toilet paper" (Toilet papir) når Gudinden har menstruation som et menses bind eller bare ønsker sit guddommelige numsehul ren slikket det det kan forvarsles i lidt god tid men i sidste ende er det ikke Gudindens problem og vil koste en passende straf at udeblive. § 13 - I forbindelse med at være til disposition det være sig 20 minutter om dagen de fleste dage eller de dage Gudinden syntes det Gudinden bestemmer det bedst for alle parter.


§ 14 - Gudinden vil endvidere forbeholde sig retten til, at ejerskabs mærke slaven med Tatoo udover ovenstående ved brændemærkning eller beordre slaveluderen at blive mærket af en tredie person såsom en tatovør.  Kan ut ikke selv udføre indgrebet forsvarligt kan en mere erfaren komme med indover. Den Nådige Gudinde er med til, at bestemme hvem der lever op til kravene. Udover dette har ut retten til, at bruge videoerne, fotos til egen vindings skyld det være sig i reklame øjemed samt til, at tjene på dem for, at berige den knap så nådige Gudinde, og er det ikke til salg kan det være på nettet til skræk og advarsel.        
 
§ 15 - Udover alle disse tiltag har den knap så nådige Gudinde endvidere ret til, at bruge diverse tortur midler såsom strøm, CBT, slag, Spark, spanskrør, diverse piske med eller uden strøm evt. dem med søm i, lussinger alt fra tortur skabet, Denne regel kan fraviges og udvides efter tid og sågar justeres ind så det bliver tilpasset Gudindens luner og lyster.  

§ 16 - Slaveluderen skal løbende holde en vis form for kontakt med den knap så nådige. 
Gudinde. Den nådige Gudinde bestemmer hvorledes det skal ske.

NY REGEL: Gudinden kan også kalde slaveluderen op hvis hun syntes det fedt.§ 17 -  Slaveluderen skal vænne sig til at gå med g-string som en ægte slaveluder og sende fotos med dato på at det rent faktisk sker når den knap så nådige Gudinde forlanger det. 


§ 18 – Den nådige Gudinde. kan vælge at lade tredje person straffe slaveluderen i samarbejde / opsyn evt. med Gudinden.      Ændring af Kontrakten:

§ 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Gudinden  og Gudinden er enige.

§ 02 – Hvis kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.

 

Opsigelse af :

§ 01 – Gudinden kan til en hver tid, annullere denne BLACKMAIL kontrakt.

§ 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Gudinden og Ut. er enige herom.

Slaveluderens accept:

Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne BLACKMAIL KONTRAKT. Jeg indvilger i og accepterer Gudindens TOTALE herredømme over ut`|s ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordrer, blive trænet og afstraffet som den slaveluder jeg er og altid vil være. Jeg er klar over, at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til Gudindens lyster og behov.

 


Underskrift:_____________________________ Dato:_        _20-03-2022_________________

 

Den knap så Nådige Gudindes accept:Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg accepterer at denne slave, med krop og sjæl, er min ejendom, og forme slaven i det billede som er bedst for Gudinden og for slavens eget bedste.

 


Underskrift:_____________________________ Dato:__        20-03-2022_________________

 

Tillæg:

Jeg, slaveluder beder oprigtigt og uden fordomme om, at Gudinden vil acceptere, at det er min vilje, at underkaste mig og overgive mig i Deres varetægt således, at De guider og bestemmer for mig, hvordan jeg fremover fuldstændig kan efter deres retningslinjer. Gudinde, kun De ved hvad der er bedst for mig og nødvendigt for mit liv som slaveluder. 

Som submissiv er opfyldelsen