Slavekontrakt 

Gudindens slavekontrakt
1 KONTRAKT & AFTALE
Slaven bør forinden have gennemtænkt, at Slaven er villig og indforstået med følgende: at
Slaven er indforstået med, at ville underkaste sin vilje til Gudinden, at Slaven altid skal være
en fordel for Gudinden og aldrig en byrde at Slaven altid skal være ordentlig, betjene, behage
og efter bedste evne tilfredsstille Gudinden uden forvente gengæld at Slaven altid skal være
taknemmelig for hvad Gudinden tilbyder/giver Slaven.
Slaven er forpligtet til at købe gaver og forpleje Gudinden når han befinder sig i Gudindens Domicil,

og sikre Gudinden den højest mulige indtjening for, at kunne leve det liv en Gudinde fortjener. 

Nærværende kontrakt er uopsigelig for slave nr. 5 vedkommende, 

men Gudinden kan rette / tilføje i kontrakten samt finde en  passende straf ved svig og uduelighed.  

2 SLAVEKONTRAKTEN BDSM-
slaven er indgået frivilligt af myndig person +18 Introduktion

BINDENDE AFTALE.
Afsnit 1 Jeg, (undertegnede), binder mig helt og fuldt, uden grænser til slaveri til indehaveren
af denne kontrakt, herefter benævnt som Gudinden (Ental af ordet Gudinden bruges i hele
denne kontrakt, selvom dette ord kan gælde en eller flere personer som afgrænset
nedenfor.) Jeg anerkender modtagelsen af en krone (1kr), der for mig, er tilstrækkelig
kompensation. Jeg bekræfter at jeg er mindst 18 år gammel, ikke fysisk eller mentalt
svækket af påvirkning af stoffer, herunder alkohol, eller andet hvor jeg ikke ved, hvad jeg
gør. Jeg er lovligt og mentalt kompetent til at indgå kontrakten i mit eget navn. Jeg
underskriver dette dokument af min egen fri vilje, uden tvang eller pres af nogen art. Ingen
har lavet nogen løfter, garantier, eller kommet med trusler eller tilskyndelser i nogen form, for
at få mig til at underskrive kontrakten.
3 FORTOLKENDE DISKUSSION
Afsnit 2 Jeg forstår, at Dansk Lovgivning forbyder slaveri og ufrivillig trældom. Ikke desto
mindre ønsker jeg, til mit eget formål, at blive og være en slave. Jeg underskriver denne
kontrakt i et forsøg på at påvirke denne status. Jeg anmoder specifikt domstole, lov og
myndigheder om ikke at gribe ind. Jeg betragter ethvert forsøgt indgreb af en ekstern
myndighed på hvilken som helst måde, begrænser Gudindens rettigheder og prærogativer af
denne kontrakt, for at være en uberettiget indblanding i min forfatningsmæssige juridiske ret
til privatlivets fred. Jeg er af lovlig alder og jeg er lovligt en voksen, der ved hvad han laver.
Jeg ønsker slaveri. Jeg anmoder på det kraftigste myndighederne om ikke, til at beskytte
mig mod konsekvenserne af denne beslutning. Jeg opgiver alle rettigheder af enhver art og
beskrivelse. Min krop, sind og sjæl vil fra dags dato, være min Gudindens absolutte ejendom.
Jeg frasiger mig alt beskyttelse fra loven eller myndighederne, eventuelle
forfatningsmæssige rettigheder eller anden beskyttelse, og andre regler eller regelsæt, der
på en hvilken som helst måde forhindre Mistress at have total kontrol over alle aspekter af
mit liv.
4 KOMPLET OMRÅDEKONTROL OVER SLAVEN Afsnit 3. Gudinden har alle steder total og
fuldstændig kontrol over slaven. Underskrivning af denne kontrakt vil være det sidste slaven
vil gøre af sin egen fri vilje. Jeg hengiver mig helt til Gudinden, villig til det bedste af min
formåen, på alle tider og på alle måder. Jeg underkaster mig hermed fuldstændigt til
Gudinden uden grænser, og uden forbehold. Jeg anmoder specifikt- og tillader Gudinden, at
bruge magt til at tvinge min lydighed, med tortur og daglige prygl, eller enhver anden

metode, hun ønsker at bruge. Det selvom det giver mærker som kan vare i flere dage eller uger

 for den sags skyld permanente mærker har jeg ingen rettigheder. Det elektriske halsbånd vil 

også indgå som en naturlig del i min opdragelse, askebæger eller hvad  der fornøjer Gudinden. 

Jeg specifikt anmoder og tillader Gudinden at ignorere alt jeg
siger eller gør, der på hvilken som helst måde kan anses som et afslag eller tilbagetrækning
fra min side. På nær mit pause ord : CIRKUS og mit fulde stop ord: RØD som stopper
kontrakt og alt kontakt mellem slave og Gudinden tages dog med forbehold, 

hvis Gudinden skifter mening i sidste ende er det Gudinden der bestemmer.  Al MAGT til Gudinden.
TYPE AF SLAVE
Afsnit 4 Slaven vil være en hardcore slave, hvilket betyder at den vil blive brugt og misbrugt
med absolut ingen rettigheder og ingen grænser undtagen hvilke grænser Gudinden har sat,
og som fremgår af denne kontrakt. Jeg forstår helt at jeg bliver betragtet som lort og
behandlet som lort på alle tidspunkter. Jeg vil ikke ses på nogen anden måde, og jeg er klar
over dette ved underskrivning af denne slavekontrakt.
SLAVENS KROP OG SJÆL
Afsnit 5 Slavens krop, sind og sjæl bliver ejendom af sin Gudinden at gøre med som hun
ønsker, inden for rammerne sat af hende i denne kontrakt. Jeg ved at min Krop ikke længere
vil være min, den vil være EJET af Gudinden. Fra mit hoved, ned til mine tæer, arme, ben,
røv, mine kønsdele, er min Gudinden min komplette ejendom. Gudinden kan i sidste instans mærke slave nr. 5,

 når Gudinden mener det er på tide uden varsel ! dog uden ansigt, hænder uden forudgående aftale.  
Afsnit 6 Gudinden vil bruge min krop, som hun ønsker det, når som helst og hvor som helst.
slavens krop ejes som Gudinden ville eje noget andet, at bruge og misbruge efter hendes
skøn. Jeg vil ikke eksistere til andet formål end at eksisterer for min Gudinde, til altid at tjene
og adlyde hende. Slave tatoveringer, Piercinger, kropsudsmykning, brændemærkning
Gudinden har eneret til at diktere piercinger, tatoveringer, scarifications,
branding/brændemærkning eller andre kropsudsmykninger jeg vil modtage. 

Kan Gudinden ikke selv udføre nogle af indgrebene kan hun beordre slaven til, at få det gjort ved anden instans. 

Dette er helt på eget ansvar og slaven fraskriver sig sine rettigheder til efterfølgende at omgøre dette. Gudinden
indvilliger i at have disse ændringer foretaget af specialister uddannet i de pågældende
specifikke områder eller under forhold, der er sanitære. Slavens meninger om stil, type,
størrelse, placering, osv. af enhver tatovering, branding, piercing eller andre
kropsudsmykning, betyder intet for Gudinden. Hun har ubegrænset og eksklusive beføjelser på
mærker, ligesom ved alle andre ting vedrørende slaven.

GEOGRAFISKE BEGRÆNSNINGER
Afsnit 7 Gudinden har ret til at begrænse mine bevægelser. Ved geolocation, 

at kunne følge slavens bevægelser, hvis hun lyster dette.  Gudinden har ret til at udøve denne
ret ved fysisk begrænsninger eller binde mig på hvilken som helst måde Gudinden ønsker,
uden begrænsninger på tid eller måde. Jeg forstår, at jeg vil være fikseret, og at fikseringen
vil være ægte, og at jeg ikke vil kunne slippe fri, før Gudinden ønsker at slippe mig fri. Jeg er
også indforstået med, at jeg kan være i svær bondage for dage. Jeg vil altid være fikseret
eller i en eller anden form for bondage, udvalgt af Gudinden. Kæder, halsbånd og manchetter
som det mindste. Med denne viden, er jeg fuldt indforstået med, at jeg altid vil være i en eller
anden form for bondage, som Gudinden dikterer og finder passende, resten af mit slaveliv.

 Har Gudinden andre slaver til behandling må slave nr. 5 gemmes væk

 om det så er i et mørkt skur uden vinduer og hvor der kun er en dør der låses udefra slaven vil,

 dog ikke befinde sig i skuret medmindre det er nødvendigt. 

Hvordan forholdene vil være der er er helt op til Gudindens luner / humør. Så Gudinden kan opnå maksimal indtjening.  
SYGDOMSTILSTAND BEGRÆNSNINGER
Afsnit 8
Hvis slaven udvikler en medicinsk tilstand, såsom allergi, diabetes, der dikterer inkludering
eller ekskludering af visse fødevarer og drikke, specifikke motion mønstre, skemalagt

medicin, osv., accepterer Gudinden at overholde grænserne for kost, motion, osv., som skal
leve med betingelsen.
SEX BEGRÆNSNINGER
Afsnit 9. Der er absolut ingen begrænsning for, hvad slags seksuel tjeneste slaven kan
bruges til eller udholde. Dette er ikke en kontrakt for seksuelle ydelser, jeg vil ikke modtage
noget af værdi for at deltage i sex. Men jeg er helt indforstået med. at jeg vil blive anvendt
med henblik på seksuelle handlinger. Jeg er enig i at gøre dette fuldt ud, villigt, og til det
bedst af min formåen. Gudinden vil fortælle mig hvor, hvornår, og med hvem og hvilke
seksuelle aktiviteter jeg skal udføre. Jeg forstår fuldt ud, at mit seksuelle formål som slave,
er at behage. Min glæde er sekundær og betyder absolut intet for Gudinden. Gudinden kan
også forbyde mig eller tillade mig at deltage i seksuelle aktiviteter med andre end hende.
Hvis slaven er fanget i at onanerer uden samtykke af Gudinden, vil det resultere i alvorlig
straf. Gudinden kan også forbyde mig fra at deltage i nogen seksuel aktivitet af nogen form for
længere perioder. Jeg forstår, at jeg ikke vil være tilladt at røre mig selv nogensinde. Slave
er enig i at fuldt ud at adlyde alle disse begrænsninger, hvis og når de er indført og for
uanset hvor længe de pålægges. Bemærk- Jeg forstår, jeg vil bære en kyskhedsanordning,
der kun vil blive taget af, af Gudinden, når hun ønsker det. Jeg er også indforstået med at
Gudinden ikke tillader mig at få udløsning i flere dage eller endda uger af gangen eller mere,

 når Gudinden finder det passende.
SLAVENS SIKKERHED Afsnit 10 Gudinden vil ikke udsætte slaven for usikker seksuel
aktivitet. Gudinden eksponerer aldrig slaven for aktiviteter af nogen form, der kunne tænkes at
udsætte slaven for HIV eller andre seksuelt overførte sygdomme. Sådan en uautoriseret
potentiel eksponering ville naturligvis være usikre og alvorligt kunne skade Gudindens
ejendom. Gudinden accepterer at hun aldrig permanent vil skade slaven alvorligt på nogen
måde eller bringe slaven alvorlig skade, udover hvad der er inden for rettighederne for de
slave begrænsninger fastsat af Gudinden i denne kontrakt.
ARBEJDE Afsnit 11 Slaven vil holde et almindeligt arbejde, og den underskriver kontrakten
som en arbejdsslave. Gudinden kan bestille slaven til at udføre fysisk arbejde på hendes
vegne og kan udleje min arbejdskraft uden kompensation af nogen art til mig. Arbejdet kan
være hårdt og slaven kan blive pryglet under arbejdet. Slaven vil også til tider gå med
påsatte klemmer under arbejdet. Jeg accepterer at tjene flittigt, fuldstændigt og til det bedste
af min formåen uden klage af ord, lyd, gestus af enhver art. Jeg vil ikke ikke modtage nogen
form for betaling for mit arbejde, dette skal være i kontrol af Gudinden. 

Men belønning kan være tærsk alt efter hvad Gudinden lyster.
SUNDHED & FITNESS Afsnit 12 Jeg hævder, at jeg er i god fysisk form og mental stabil, jeg
har ingen kendte sygdomme, tilstande, allergi eller anden lidelse, medmindre andet er
angivet på den vedlagte side. Hvis jeg har tilbageholdt enhver kendt eller formodet
fysisk/psykisk lidelse fra Gudinden, holder jeg hende skadesfri fra enhver anvendelse,
juridiske eller andre instanser. Gudinden vil tillade slaven forbliver ved godt helbred til hver en
tid.
Ligesom ved alle afsnit af denne slavekontrakt skal det stå helt klart og præcist, og der skal
ikke herske nogen tvivl for slaveriet, slaven er på vej ind i. Men dette afsnit er ekstra vigtigt
fordi der ikke kan herske nogen som helst tvivl omkring dette punkt overhovedet, på grund af

sværhedsgraden af hvad der vil forekomme. Gudinden kan håndhæve sine ordrer af fysiske,
korporlig straf, verbal eller følelsesmæssigt straf eller forskellige former for disciplin, straf
som anses for hensigtsmæssigt af Gudinden. Nogle af metoderne til disciplin: Jeg vil blive
slået med pisk spanskrør, strøm terapi, padler, hænder (knyttede eller som lussinger), og med mange
forskellige slags slagredskaber. Jeg vil blive ydmyget, verbalt, følelsesmæssigt og seksuelt.
Jeg forstår prygl og pisk er meget ægte. De vil gøre ondt, kan efterlade midlertidige eller
permanente mærker på min krop og vil få blå mærker, i mild til svær grad. Gudinden kan
håndhæve sine ordrer med fysisk magt på et hvilket som helst tidspunkt. Kort sagt, for at få
mig til at gøre som hun vil.

Afsnit 13 Jeg underskriver denne kontrakt og aftale herunder udelukkende af min egen fri
vilje og af mine egne grunde. Jeg indgår denne kontrakt udelukkende og helt på min egen
risiko, velvidende at, jeg bliver en slave. Jeg, accepterer for mig selv af enhver art, hermed
at holde Gudinden skadesfri, og fri sige hende fra alt ansvar af nogen art. Jeg fuldt indforstået
med, at jeg trådte ind i slaveri velvidende jeg ville udholde mange prygl, tortur, ydmygelser
og umenneskelige ting. Gudinden og andre deltagere i disse aktiviteter vil ikke være
ansvarlige på nogen måde, medmindre der var en åbenlys tilsidesættelse af kontrakten af
Gudinden.
EJENDELE
Afsnit 14 Som slave vil jeg eje: INTET. Hverken min krop, sind eller sjæl. De vil alle være
Mistress juridiske ejendom. Jeg er fuldt indforstået med at jeg vil eksisterer som et simpelt
nøgent objekt ejet af Gudinden. Alt hvad slaven kan være forsynet med og alle objekter
slaven har på, vil tilhører Gudinden. Dildoer, buttplugs, halsbånd, hundesnore, kæder, piske,
klemmer, enhver slave enhed, hundeskåle eller bur slaven evt sover i osv., vil alle være ejet
af Gudinden.
MODEL RELEASE
Afsnit 15 Jeg underskriver hermed en ubetinget, ubegrænset, uigenkaldelig, uoverdragelig,
Models release til fordel for Gudinden der dækker alle billeder, film, video, lyd, offentlige
forestillinger og optagelser af mig af enhver art, uanset det er virkelighedstro eller
manipuleret på nogen måde.
13 ANDRE BESTEMMELSER: VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED; OVERDRAGELSE
Afsnit 16 I denne kontrakt erklærer jeg hermed, at jeg ønsker, minimal eller ingen indgriben,
fra myndighederne. Hvis en del af denne kontrakt er erkendt ugyldig, vil kun den ugyldige del
blive ændret. Resten står som skrevet og den ugyldige del er ændret så lidt som muligt, for
at give Gudinden så stor bredde og så mange rettigheder og privilegier som muligt. I
situationer hvor der er uenighed om fortolkning, er det Gudindens ønske der tæller. Denne
kontrakt kan kun brydes af Gudinden eller hvis slaven vælger at bruge sit endelige stopord
RØD / HULLAHOP.
Jeg er indforstået med at ved brug af dette ord vil alt kontakt med Gudinden stoppe og jeg vil
ikke længere være slave for Gudinden i et stykke tid i sidste ende er det Gudinden,

 der har det sidste ord må Gudinden benytte sig af BLACKMAIL, hvis slave nr 5  vil stoppe for,

 at få slave nr. 5 tilbage på sporet. Gudinden har i den forbindelse,

 ret til at redigere / tilføje nye bestemmelser til kontrakten med dato.  

BEGYNDENDE SLAVERI
Afsnit 17 Jeg har læst denne kontrakt nøje og forstår fuldt ud at jeg underskriver en kontrakt
for at indgå i slaveri. Der er ingen andre bestemmelser og jeg ved, at ved underskrivning af
denne kontrakt, går jeg frivilligt ind i slaveri, og jeg forstår fuldt ud at der er absolut ingen vej
ud. Jeg forstår fuldt ud, at jeg bliver ejet ejendom. Jeg forstår også, at jeg vil være udsat for
meget grusomme, barske, og umenneskelige og ydmygende ting af Gudinden.
FÆRDIGGØRELSE AF DOKUMENT
Underskrift af slave:
Slave:
Slavens trykte navn:
Dato for underskrift:
Underskrift af ejer/Mistress:
Ejer/Gudinden:
16 Dato for underskrift:
Underskrift af vidne:
Vidne:
Dato for underskrift:
Ansnit 18
Generelle regler/reglement for BDSM-slaver ved Gudinden.

Grænser i forholdet:
● Dyr
● Børn
● Toilet ( urin, afføring/scat) 

        Copyright © All rights reserved 2016. 

                        Login