top of page
IMG_3669.JPG
IMG-0180.jpg
IMG_1817_edited.png
                     
02-10-2022 så er det snart hellere igår end idag at slaveluderen får låst sine usle kønsdele sammen mere følger..
har man sagt A må man også sige B...
med reglementer og anvisninger til slaveluderen men ikke mindst for Gudinden en struktur for hvordan slavesluderens fremtid SKAL se ud gældende indtil Gudinden og Gudinden bliver enige om evt. ændringer / fornyelser bliver nødvendigt.  § 01 – Slaveluderen indvilliger i total underkastelse / afgivelse af sin selvbestemmelsesret på alle områder overfor den knap så nådige Gudinde frivilligt eller ej "BLACKMAIL

"kan forekomme når Gudinden finder det nødvendigt for at knække slaveluderen TOTALT.

§ 02 –  Gudinden får med "BLACKMAIL"  kontrakten sin ret til, at udstille slaveluderen i diverse fora, hvis ikke slaveluderen makker ret. § 03 –  Slaveluderen skal have TVANGSLÅST sine Kønsdele helt uden mulighed for onani i den forbindelse SKAL en piercer findes ASAP i April, hvis ikke Gudinden selv kan udføre det "nødvendige" indgreb. Gudinden er med indover ved udvælgelsen af den rette Piercer til det "nødvendige" indgreb. 

§ 04 – Slaveluderen skal arrangere GPS tracker så den knap så nådige Gudinde kan følge med i slaveluderens gøren og laden. Dertil skal slaveluderen installere det der forlanges ellers er det værst for slaveluderen og Gudinden kan bruge sit blackmail mandat. Gudinden kan også forlange video overvågning af slaveluderen når og hvis hun finder det nødvendigt. 

Slaveluderen accepterer enhver afstraffelse, berettiget eller ej som Gudinden ønsker at påføre slaveluderen.  

§ 05 – slaveluderen må aldrig søge sexpartnere eller andre S/M relaterede personer, herunder også professionelle relationer, med mindre andet er aftalt med Gudinden. 

§ 06 –  Kompromitterende fotos som Gudinden har i sit arkiv kan til enhver tid hives frem til Gudindens fordel samt lyster det være sig slaveluderen skal sutte en pik og sende fotos derefter for at fornøje Gudinden. 

§ 7 –  Slaveluderen er ikke per automatik garanteret nogen form for onani eller udløsning, medmindre den knap så nådige Gudinden tillader / beordrer det. For at sikre dette SKAL slaveluderens usle kønsdele forblive tvangslåst indtil Gudinden siger andet det for slaveluderens eget bedste.§ 8 –  På et tidspunkt når den knap så nådige Gudinde finder det passende skal slaveluderen møde til audiens lænket i tunge jernkæder og stål manchetter der kan aflåses Gudinden vil i den forbindelse foretage enten brændemærkning eller anden ejerskabsmærkning.


§ 9 – Slaveluderen skal efter enhver afstraffelse tydeligt og oprigtigt takke Gudinden for at hun gider bruge tid på slaveluderen om det så er spark, slag, lussinger eller noget helt andet.


§ 10 –  Slaveluderen skal ved modtagelse af fx slag, lussinger og spytklatter, højlydt og tydeligt tælle fx. slagene. eller  hvad der er nødvendigt såsom for at makke ret, hvis vi kommer dertil.   

§ 11 – Slaveluderen vil ALTID være positiv overfor nye tiltag, som Gudinden udtænker undervejs og som hun mener er for slaveluderens eget bedste og udvikling til lydig slave.

§ 12 – Slaveluderen skal stå til rådighed som "Human Toilet paper" (Toilet papir) når Gudinden har menstruation som et menses bind eller bare ønsker sit guddommelige numsehul ren slikket det det kan forvarsles i lidt god tid men i sidste ende er det ikke Gudindens problem og vil koste en passende straf at udeblive. § 13 - I forbindelse med at være til disposition det være sig 20 minutter om dagen de fleste dage eller de dage Gudinden syntes det Gudinden bestemmer det bedst for alle parter.


§ 14 - Gudinden vil endvidere forbeholde sig retten til, at ejerskabs mærke slaven med Tatoo udover ovenstående ved brændemærkning eller beordre slaveluderen at blive mærket af en tredie person såsom en tatovør.  Kan ut ikke selv udføre indgrebet forsvarligt kan en mere erfaren komme med indover. Den Nådige Gudinde er med til, at bestemme hvem der lever op til kravene. Udover dette har ut retten til, at bruge videoerne, fotos til egen vindings skyld det være sig i reklame øjemed samt til, at tjene på dem for, at berige den knap så nådige Gudinde, og er det ikke til salg kan det være på nettet til skræk og advarsel.        
 
§ 15 - Udover alle disse tiltag har den knap så nådige Gudinde endvidere ret til, at bruge diverse tortur midler såsom strøm, CBT, slag, Spark, spanskrør, diverse piske med eller uden strøm evt. dem med søm i, lussinger alt fra tortur skabet, Denne regel kan fraviges og udvides efter tid og sågar justeres ind så det bliver tilpasset Gudindens luner og lyster.  

§ 16 - Slaveluderen skal løbende holde en vis form for kontakt med den knap så nådige. 
Gudinde. Den nådige Gudinde bestemmer hvorledes det skal ske.

NY REGEL: Gudinden kan også kalde slaveluderen op hvis hun syntes det fedt.§ 17 -  Slaveluderen skal vænne sig til at gå med g-string som en ægte slaveluder og sende fotos med dato på at det rent faktisk sker når den knap så nådige Gudinde forlanger det. 


§ 18 – Den nådige Gudinde. kan vælge at lade tredje person straffe slaveluderen i samarbejde / opsyn evt. med Gudinden.      Ændring af Kontrakten:

§ 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Gudinden  og Gudinden er enige.

§ 02 – Hvis kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.

 

Opsigelse af :

§ 01 – Gudinden kan til en hver tid, annullere denne BLACKMAIL kontrakt.

§ 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Gudinden og Ut. er enige herom.

Slaveluderens accept:

Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne BLACKMAIL KONTRAKT. Jeg indvilger i og accepterer Gudindens TOTALE herredømme over ut`|s ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordrer, blive trænet og afstraffet som den slaveluder jeg er og altid vil være. Jeg er klar over, at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til Gudindens lyster og behov.

 


Underskrift:_____________________________ Dato:_        _20-03-2022_________________

 

Den knap så Nådige Gudindes accept:Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg accepterer at denne slave, med krop og sjæl, er min ejendom, og forme slaven i det billede som er bedst for Gudinden og for slavens eget bedste.

 


Underskrift:_____________________________ Dato:__        20-03-2022_________________

 

Tillæg:

Jeg, slaveluder beder oprigtigt og uden fordomme om, at Gudinden vil acceptere, at det er min vilje, at underkaste mig og overgive mig i Deres varetægt således, at De guider og bestemmer for mig, hvordan jeg fremover fuldstændig kan efter deres retningslinjer. Gudinde, kun De ved hvad der er bedst for mig og nødvendigt for mit liv som slaveluder. 

Som submissiv er opfyldelsen af mine egne lyster, ønsker og behov sammenfaldende med Gudindens lyster, ønsker og behov. For at effektuere dette, vil Gudinden kunne gøre ubegrænset brug af min krop, uanset tid og sted, foran enhver. At tjene, blive lejet ud som slaveluder eller solgt som samme eller blive brugt, alt efter hvad ut. finder passende.

Jeg tilspørger, om Gudinden vil guide og oplære mig, i enhver seksuel, åndelig, eller offentlig relateret sammenhæng, både sammen med, eller adskilt fra Gudinden. på en sådan vis, at jeg fortsætter med at udvikle mig som den slaveluder jeg er og forbliver, hvilket er min endelige skæbne.

Jeg beder om, at Gudinden som min Ejer, vil anvende sine rettigheder; til at præge og forme mig som en ægte slaveluder.

Til gengæld for dette, lover jeg:

– At adlyde Gudinden efter mine bedste evner som den slaveluder jeg er.

– At gøre mit yderste for, at tilsidesætte følelser som skyld og skam, samt alt andet, der måtte forhindre mig i at tjene Gudinden, eller forhindre min submissive side i at vokse.

– Altid at opretholde en åben og ærlig kommunikation.

– At fortælle om mine tanker, følelser, og lyster uden tøven eller skamfuldhed.

– At informere Gudinden om lyster og erkendte behov, i tillid til hendes dømmekraft og viden om, at hun alene vil tage stilling til, om og hvordan, disse skal opfyldes eller ej.

– At bestræbe mig på at bevare et positivt livssyn og have realistiske forventninger og mål.

Min overgivelse som slave er gjort ud fra den viden, at intet af det, der bliver krævet af mig, vil være nok til at tilfredsstille Gudinden. Dette vil på ingen måde vil stå i vejen for, at jeg søger at udnytte mine evner optimalt som SLAVELUDER. 

Ønsker tredje person at leje, eller blot benytte sig af en liderlig slaveluder som mig , skal jeg omgående adlyde, også når Gudinden ønsker at fremvise mine TVANGSLÅSTE kønsdele.
Hvis min Gudinde ønsker at se bekendtskaber misbruge mig seksuelt, skal jeg være til rådighed, og

omgående sprede ben, således at mine kønsdele/åbninger er til fri afbenyttelse for seksuelt misbrug m.m. disse regler kan fraviges hvis slaveluderen kan fremvise at denne skal til læge dermed ikke sagt, at det er i orden. I alle tilfælde er det den knap så nådige Gudinde som har det sidste ord at have sagt.

Denne BLACKMAIL kontrakt gælder nu og i al evighed. Gudinden kan ændre på eller tilføje nye regler efter humør og lyst og behov indtil slaveluderen er helt  KNÆKKET og fastlåst i sin rolle som slaveluder. 
             
at slaveluderen kan straffes, hvis Gudinden ikke finder, at slaveluderen lever op til betingelserne i denne BLACKMAIL KONTRAKT.

 

Slaveluderen bekendtgører hermed med sin underskrift på ovenstående, at være ved sine fulde fem, og uden påvirkning af euforiserende stoffer, umyndig eller på anden måde være ude af stand til at indgå

denne BLACKMAIL KONTRAKT. Samt være underlagt TOTALT ejerskab lige så længe den Nådige Gudinde ønsker dette !! 

Nærværende kontrakt skal kun ses som de grundlæggende regler for slaven og den Nådige Gudinde 

kan løbende lave ændringer eller tilføjelser til kontrakten når det er nødvendigt uden forudgående aftale med slaveluderen og er uopsigelig for slaveluderen KUN Gudinden kan ophæve kontrakten, hvis hun ikke længere føler behov.   

Denne BLACKMAIL KONTRAKT imellem Gudinden 
og slaveluderen er gældende indtil Gudinden ophæver den. 

Der kan tilføjes yderligere, hvis Gudinden skulle ønske det.
 

Slaveluderen skal adlyde Gudinden 110 % ellers er det kontrakt brud, og slaveluderen afstraffes og ydmyges
alt efter Gudindens temperament og fantasi med BLACKMAIL Gudinden bestemmer hvor, hvornår og hvad
tid slaveluderen skal møde til audiens uanset om det er hos den knap så nådige Gudinde eller i cyberspace. 

 

IMG_0088_edited.png
Gudinde-Linda-sig-2.png
Slaveluder Galleri udvides løbende med dejligt ydmygende og onde fotos
IMG_3669

IMG_3669

IMG_2948

IMG_2948

IMG_2944_edited

IMG_2944_edited

TimePhoto_20170709_224921.jpg

TimePhoto_20170709_224921.jpg

IMG_20170306_011131.jpg

IMG_20170306_011131.jpg

"Hardcore slavekontrakt Oktober 2020 Slaveluderen"

Hardcore slavekontrakt imellem slaveluderen og den nådige Gudinde Linda med det ædle formål at knække slaveluderen både mentalt og fysisk§ 01 – Slaveluderen indvilliger i total underkastelse / afgivelse af sin selvbestemmelsesret på alle områder overfor den knap så nådige Gudinde frivilligt eller ej

§ 02 – Den nådige Gudinde Linda har ret til at tatovere sin "ejendom" slaveluderen, hvor end hun lyster på slaveluderens krop på nær ansigt og hænder indtil slaveluderen går på pension kan dette ændres, men kun hvis slaveluderen er TOTALT underdanig og lydig ellers kan ut hurtig ændre på rammerne, og må ikke nægte ut noget uanset tid, sted eller situation, når tiden er inde varsles slaveluderen ikke det sker bare. I den forbindelse kan ut fastgøre slaveluderen så hårdt at der ikke kan rokkes, med diverse jernkæder som er låst forsvarligt, og der ikke er nogen vej tilbage, og det vil ikke hjælpe, at skrige, stampe for slaveluderen er fixeret alle steder fuldstændig prisgivet og fortabt.  

§ 03 – Slaveluderen erkender hermed, at hendes krop og sjæl, tilhører den nådige Gudinde Linda, og derfor er menstruations opslikning og alt hvad der kommer fra ut en naturlig del af slaveluderens kost samt ikke mindst renslikning efter toiletbesøg
nægtes dette tilfalder en passende straf.den knap så nådige Gudinden udmåler en passende forseelses reprimande samt fysisk / psykisk afstraffelse.

§ 04 – Slaveluderen indvilliger i, efter bedste evne, at behage og tilfredsstille, da hun kun eksisterer for, at opfylde ut`
s lyster og behov og forlange en GPS tracker installeret så den knap så Gudinde til hver en tid kan holde øje med sin ejendom

slaveluderen accepterer enhver afstraffelse, fortjent som ufortjent, som ut. beslutter sig for at tildele.

§ 05 – slaveluderen må aldrig søge sexpartnere eller andre S/M relaterede personer, herunder også professionelle relationer, med mindre andet er aftalt med ut.

§ 06 –  slaveluderen skal til alle tider være uden kønsbehåring.

§ 07 –  slaveluderen skal til alle tider være tilgængelig i g-trusser, med mindre andet er aftalt med ut.

§ 8 –  slaveluderen er ikke tilladt nogen form for onani, med mindre ut befaler det.i den forbindelse kan kønsdelene være låst på ubestemt tid, og kun åbnes efter aftale,

hvis Gudinden bevilger en udløsning.  


§ 9 –  slaveluderen er ikke tilladt nogen form for orgasme, med mindre Gudinden befaler det.

§ 10 – slaveluderen skal efter enhver afstraffelse tydeligt og oprigtigt takke ut.

§ 11 –  slaveluderen skal ved modtagelse af fx slag, lussinger og spytklatter, højlydt og tydeligt tælle fx. slagene. eller  hvad der er nødvendigt såsom sømmes fast i kønsdele
for at makke ret.  

§ 12 – slaveluderen vil ALTID være positiv overfor nye tiltag, som Gudinden udtænker undervejs.

§ 13 – slaveluderen vil blive udsat for renslikning efter toiletbesøg som en  naturlig del af hverdagen.

§ 14 - Slaveluderen skal snarest og ihvertfald senest efter corona krisen have lavet et ekstra hul imellem kødet mellem nosser og røvhul og få sat en ring i, og den ring kan så låses sammen med den slaveluderen har i forvejen, så der ikke kan onaneres mere på samme tid er nøglerne i sikker forvaring hos den knap så nådige Gudinde Linda.Så der vil ikke mere kunne onaneres uden tilladelse herom, når og hvis vil suverænt være op til ut.
§ 15 - Gudinden vil endvidere forbeholde sig retten til, at ejerskabs mærke slaveluderen udover ovenstående ved brændemærkning. Kan ut ikke selv udføre indgrebet forsvarligt kan en mere erfaren komme med indover. Den Nådige Gudinde er med til, at bestemme hvem der lever op til kravene. Udover dette har ut retten til, at bruge videoerne, fotos til egen vindings skyld det være sig i reklame øjemed samt til, at tjene på dem for, at berige den knap så nådige Gudinde, og er det ikke til salg kan det være på nettet til skræk og advarsel.        
 
§ 16 - Udover alle disse tiltag har Gudinden endvidere ret til, at bruge diverse tortur midler såsom strøm, nåle, spark, slag, spanskrør, diverse piske med eller uden strøm evt. dem med søm i, lussinger,alt fra tortur skabet, indespærring i skuret, hvor der ikke er vinduer og kun en dør som låses udefra samt måtte leve af Gudindens efterladenskaber undtaget scat eller noget der kan gøre slaveluderen syg. Tvinges om nødvendigt indtil der makkes ret. Eller i et af burene som kan aflåses.

§ 17 - Slaveluderen skal løbende holde en vis form for kontakt med den knap så nådige. 
Gudinde Linda. Den nådige Gudinde bestemmer hvorledes det skal ske. :

§ 01 – Gudinde Linda accepterer slaveluderen som sin ejendom, og lover at gøre alt for at passe godt på hende og sørge for hendes velbefindende, såfremt hun fortjener det.

§ 02 – Den nådige Gudinde. vil beordre, træne og afstraffe hende som den slaveluder hun er. f.eks. forvente at træne sit hul så denne kan sælges som rigtig slaveluder, når tiden er inde

§ 03 – Gudinde Linda vil som ejer af slaveluderens krop passe så godt på den som muligt, så at den ikke udsættes for nogen form for varig beskadigelse, bortset fra "nødvendige" indgreb såsom fysisk feminisering og diverse tatoveringer, Ejerskabsmærkning alt efter den nådige Gudinde Lindas luner hvis ut ønsker eller kræver det.

§ 04 – Den nådige Gudinde. kan vælge at lade tredje person straffe slaveluderen.

 

Ændring af Kontrakten:

§ 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Gudinde Linda og Gudinde Linda enige.

§ 02 – Hvis kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.

 

Opsigelse af Kontrakten:

§ 01 – Gudinde Linda kan til en hver tid, annullere denne kontrakt.

§ 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Gudinde Linda og Ut. er enige herom.

Slaveluderens accept:

Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne kontrakt. Jeg indvilger i og accepterer Gudinde Lindas ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordrer, blive trænet og afstraffet som den slaveluder jeg er og forbliver. Jeg er klar over, at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til Gudinde Lindas ønsker og behov.

 

Underskrift:_____________________________ Dato:_        __________________

 

Den knap så Nådige Gudinde Lindas accept:

Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg acceptere at denne slaveluder, med krop og sjæl, er min ejendom, og at jeg skal gøre alt hvad der står i min magt, for at passe på slaveluderen. Jeg vil sørge for hendes nødvendige trivsel.

Jeg vil afrette, træne, beordre og straffe hende for, at forme hende i mit billede.

Jeg er fuldstændig klar over mit ansvar med det arrangement og lover at ingen unødvendig skade vil blive tilført slaveluderen, sålænge hun er min ejendom, og sålænge hun gør, hvad der bliver sagt.

 

Underskrift:_____________________________ Dato:__        _________________

 

Tillæg:

Jeg, slaveluder beder oprigtigt og uden fordomme om, at Gudinde Linda vil acceptere, at det er min vilje, at underkaste mig og overgive mig i Deres varetægt således, at De guider og bestemmer for mig, hvordan jeg fremover fuldstændig kan efter deres retningslinjer. Gudinde Linda, kun De ved hvad der er bedst for mig.

Som submissiv er opfyldelsen af mine egne lyster, ønsker og behov sammenfaldende med Gudinde Lindas lyster, ønsker og behov. For at effektuere dette, vil Gudinde Linda kunne gøre ubegrænset brug af min krop, uanset tid og sted, foran enhver. At tjene, blive lejet ud som slaveluder eller solgt som samme eller blive brugt, alt efter hvad ut. finder passende.

Jeg tilspørger, om Gudinde Linda vil guide og oplære mig, i enhver seksuel, åndelig, eller offentlig relateret sammenhæng, både sammen med, eller adskilt fra Gudinde Linda, på en sådan vis, at jeg fortsætter med at udvikle mig som slaveluder, hvilket er min endelige skæbne.

Jeg beder om, at Gudinde Linda som min Ejer, vil anvende sine rettigheder; til at præge og forme mig.

Til gengæld for dette, lover jeg:

– At adlyde Gudinde Linda efter mine bedste evner som slaveluder.

– At gøre mit yderste for, at tilsidesætte følelser som skyld og skam, samt alt andet, der måtte forhindre mig i at tjene Gudinde Linda, eller forhindre min submissive side i at vokse.

– Altid at opretholde en åben og ærlig kommunikation.

– At fortælle om mine tanker, følelser, og lyster uden tøven eller skamfuldhed.

– At informere Gudinde Linda om lyster og erkendte behov, i tillid til hendes dømmekraft og viden om, at hun alene vil tage stilling til, om og hvordan, disse skal opfyldes eller ej.

– At bestræbe mig på at bevare et positivt livssyn og have realistiske forventninger og mål.

Min overgivelse som slaveluder er gjort ud fra den viden, at intet af det, der bliver krævet af mig, vil være nok til at tilfredsstille Gudinde Linda. Dette vil på ingen måde vil stå i vejen for, at jeg søger at udnytte mine evner optimalt som SLAVELUDER  

Ønsker tredje person at leje, eller blot benytte sig af en liderlig mær/luder eller slaveluder som mig , skal jeg omgående adlyde, også når Gudinde Linda ønsker at fremvise mine kønsdele med eller uden Chastity.
Hvis min Gudinde ønsker at se bekendtskaber misbruge mig seksuelt, skal jeg være til rådighed, og

omgående sprede ben, således at mine kønsdele/åbninger er til fri afbenyttelse for seksuelt misbrug m.m. disse regler kan fraviges, hvis det står i vejen for slaveluderens arbejde dermed ikke sagt, at det er i orden. I alle tilfælde er det den knap så nådige Gudinde som har det sidste ord.

Denne kontrakt gælder nu og i al evighed. Gudinde Linda kan ændre på eller tilføje nye regler efter humør og lyst og behov indtil slaveluderen er knækket.
             
at slaven kan straffes, hvis Gudinde Linda ikke finder, at slaven lever op til betingelserne i denne kontrakt.

 

Slaveluderen bekendtgører hermed med sin underskrift på ovenstående, at være ved sine fulde fem, og uden påvirkning af euforiserende stoffer, umyndig eller på anden måde være ude af stand til at indgå

denne slavekontrakt. Samt være underlagt TOTALT ejerskab lige så længe den Nådige Gudinde ønsker dette !! 

Nærværende kontrakt skal kun ses som de grundlæggende regler for slave luderen, og den Nådige Gudinde 

kan løbende lave ændringer eller tilføjelser til kontrakten når det er nødvendigt uden forudgående aftale med slaveluderen.  

Jeg har været haft ham registreret som min slave siden 20 (se nederst på siden)

bottom of page