Johnny B Bad navnet siger sig selv.... 

                  Kontrakt imellem Gudinden og slaven Johnny Be Bad 18-03-2018 og den gælder stadig indtil Gudinden bestemmer andet :


kontraktren er bindende indtil Gudinde Linda bliver træt af slaven ! 

Først til Gudindens lov:

 Gudinder kan have fejl men at have fejl hører ikke til dem
 
1. Gudinden laver altid reglerne.
2. Til hver en tid er det Gudindens ret at ændre reglerne, uden at slaven forud varsles. 
3. Hvis slaven ikke selv er i stand til at regne reglerne ud, er det altid slavens egen skyld, ALDRIG Gudindens.
4. Slaven skal altid fortælle Gudinden, hvis slaven bliver skidt tilpas under en leg.
5. Slavens stop ord er "RØD" hvilket betyder at legen stopper fuldstændigt, brug stop ordet med omtanke.
    "GUL" bruges som "måske". "GRØN" er OK.
6. Slavens pauseord er "Klovn", hvilket betyder, at Gudinden stopper med det igangværende og giver slaven flere valg.
    Brug pauseordet hvis slaven ikke kan "tåle" situationen.
7. Slaven skal overfor Gudinden bruge en af følgende tiltaleformer: Gudinde Linda, Goddess Linda, Herskerinde Linda, 
    Miss Linda eller Madame Linda andet er uacceptabelt og straffes prompte, hvis slaven "forsømmer" at tiltale Gudinden med en af de ovennævnte.    
 
 
Kontrakten kan IKKE annulleres af slaven på noget tidspunkt, men Gudinde Linda kan til enhver tid afslutte kontrakten. 

§ 1. Gudinden har nu fuld kontrol over slavens Team selv password som hun selv har kreeret dertil så hun frit kan logge på på slavens computer
når hun finder det "nødvendigt" også ændre passwords så slaven ikke selv kan logge på sine enheder dette kan hun gøre frit uden slavens godkendelse.. 

§ 2. Gudinden har GPS tracker på slaven så hun altid kan følge slavens færden og KUN Gudinden har passwords så slaven ikke kan undslippe. 

§ 3. Gudinden har endvidere fuld kontrol over al slavens færden på keylogger ja selv der har hun password og slaven kan ikke få det. 

§ 4. Gudinden kan afgøre når hun finder en audiens passende men kun for at få kontrol over slavens chastity bur / nøgler dertil så hun kan beholde eller
hvad hun nu beslutter at gøre med dem.  

§ 5. Nogle gange er Gudinden nødt til at sætte E-stim elektrochok til på penis bare så der ikke hersker nogen tvivl om hvem der har magten 
slaven vil givetvis jamre sig en del men hvis den insisterer på, at "behandlingen" sættes i bero må man betale det det koster at være uduelig. 

§ 6. Gudinden er i sin gode ret til at benytte afpresning / blackmail hvis det kommer Gudinden for øre, at slaven bruger penge på andre Dominaer / Fruer / Gudinder etc.. 

7 §  Gudinden har ret til at håndhæve sin magt over slaven med dummebøder og andre tiltag
 
§ 1  Slaven er IKKE garanteret nogen former for LEG og Gudinde Linda kan til enhver tid gøre sessionen til ren afstraffelse. 
§ 2  Hvis slaven snyder eller forsøger at snyde, tildeles en hertil passende straf.
§ 3  Gudinde Linda kan til hver en tid forlange bevis for at slaven ikke har snydt eller er utro, men dette vil fremover være overordentligt svært eftersom Gudinden har snor i slaven ved hjælp af elektronisk overvågning.
§ 4  Gudinde Linda kan offentliggøre kontrakten på sin hjemmeside m.m., dog ikke med navn, uden forudgående aftale. 
§ 5  Gudinde Linda kan tildele bøder m.m. for div. ting som slaven ikke har gjort eller har gjort velvidende, at dette er forbudt ! Gudinden har ret til, at fastsætte bødekrav ikke mindre end hundrede
       danske kroner 
§ 6  slaven skal ALTID melde sit fravær i passende tid dagen før, akutte tilfælde ikke omfattet af nævnte såsom akut sygdom. Ikke gyldig grund straffes efter, hvad Gudinden finder "passende" .
      Gudinden vurderer altid om grunden er saglig inden fritagelse kan bevilliges. Gudinden fastsætter selv en passende straf og 2 valg af straf for at være ubruelig. 

§ 7. I nævnte  kontrakt imellem Gudinde Linda og slaven Johnny Be Bad følger korrespondence med jævne mellemrum som Gudinden fastsætter hvad er "rimeligt", som enten er  i form af telefon eller sms, team m.m eller anden vis, 
der passer ind i Gudindens program, andre aftaler kan godt arrangeres i samråd med Gudinden, men i sidste ende har Gudinden det sidste ord at have sagt (ALTID)  

§ 8 Gudinden har ALTID ret til at udnytte sine beføjelser til yderligere tiltag, rettelser til kontrakten løbende uden forudgående aftale med slaven. 

§ 9 .Fra dags dato den dag slaven Johnny Be Bad befales at skaffe sit chastity bælte skal det bæres dagligt indtil Gudinden befaler andet. Nøglerne forlanges udleveret til Gudinden så alt foregår på behørig vis. 

§ 10. Endvidere forbeholder det Gudinden til  hver en tid, at foretage ændringer/stramninger samt yderligere tiltag til nærværende kontrakt, når Gudinden finder det passende/nødvendigt ! 

 Slaven har har med sin underskrift accepteret de af Gudinden givne vilkår !  

§ 11. Gudinden har fuld ret til, at afpresse slaven. Fra og med underskriften af denne kontrakt indvilliger slaven i, at være Gudinde Lindas ejendom, hvilket også er ensbetydende med,
at slaven kan straffes, hvis Gudinde Linda ikke finder, at slaven lever op til betingelserne i denne kontrakt.