top of page

 

18-09-2023 kontrakt gælds afskrivelse / BLACKMAIL imellem Gudinden og slaven Johnny B Bad.

 

i denne her kontrakt afskrives gælden til Gudinden, og slaven afstår fra ethvert krav om tilbage betaling.kald det BLACKMAIL ellers... Gudinden forlanger denne erklæring hvori slaven afstår fra alle økonomiske krav om tilbage betaling det er istedet for en gave til Gudinden,.og det kan IKKE forhandles. No Mercy! det er det "bedste"sådan.. 

 

Faste aftaler bliver, 1 til 2 gange om måneden lave aftaler på GRINDR.COM tilbyde sig selv som sutte, slikke slave og tage fotos af det til Gudindens arkiv der ingen vej tilbage. Gudinden har lov til at bruge disse fotos til kommercielt brug, hvis hun vil. Desuden har Gudinden ret til på et hvert tidspunkt, at afkræve slaven økonomiske penge gaver,takeaway middage etc..Gudinden kan sende enten skriftlig, video eller via lydfil ordrer, og se hvor fucked slaven er eller om slaven godt nok er "heldig" i dag. Krav 2 - 3 gange om måneden, men Gudinden afgør suverænt om det evt. skal være tiere eller sjældnere ellers.... 

I særlige perioder men det afgører Gudinden slippe med en advarsel, men som sagt er det noget Gudinden afgør. 

Med denne bindende underskrift både Gudinden og slaven,at ovenstående kontraktlige forpligtelser gælder nu og på ubestemt tid indtil Gudinden ikke gider mere slaven har intet at skulle have sagt. Med andre ord KUN Gudinden kan ophæve kontrakten. 

 

Denne kontrakt kan løbende revideres og nye bestemmelser kan tilføjes af Gudinden. 

 

 

 

 

 

slavekontrakt imellem Gudinden og slaven Johnny B bad 08-01-2022 med reglementer og anvisninger til slaven men ikke mindst for Gudinden en struktur for hvordan slavens fremtid skal se ud. KONTRAKTEN er gældende ind til Gudinden og Gudinden bliver enige om evt. ændringer / fornyelse bliver nødvendigt. 

 



§ 01 – Slaven indvilliger i total underkastelse / afgivelse af sin selvbestemmelsesret på alle områder overfor den knap så nådige Gudinde frivilligt eller ej "BLACKMAIL

2kan forekomme når Gudinden finder det nødvendigt for at forsøde sit eget liv på slavens bekostning. 

§ 02 –  Gudinden har med 
"BLACKMAIL"  kontrakten adgang til det hun finder passende og kan bruge sin ret til Blackmail når det er nødvendigt overfor slaven. Koder til alt ellers er det værst for slaven. Både økonomisk og menneskeligt. 


§ 03 –  Slaven skal mærke den lever det være sig med de x-antal gange Gudinden trykker på knappen strøm ligeledes styrer Gudinden intensiteten indtil slaven makker ret. I den forbindelse kan Gudinden uddele boder når det er passende og slaven ikke gør det godt nok beløb fastsættes af Gudinden fra gang til gang. [xxx] 

§ 04 – Slaven skal give alle de koder Gudinden vil have uden forbehold. indvilliger i, efter bedste evne, at behage og tilfredsstille, da slaven kun eksisterer for, at opfylde ut`s lyster og behov og forlange en GPS tracker installeret så den knap så nådige Gudinde til hver en tid kan holde øje med sin ejendom slaven. Dertil skal slaven installere det der forlanges ellers er det værst for slaven og Gudinden kan bruge sit blackmail mandat. Gudinden kan også forlange video overvågning af slaven når hun finder det nødvendigt. 

Slaven accepterer enhver afstraffelse, fortjent som ufortjent, som ut. beslutter sig for at tildele.

§ 05 – slaven må aldrig søge sexpartnere eller andre S/M relaterede personer, herunder også professionelle relationer, med mindre andet er aftalt med Gudinden.

§ 06 –  Listen som Gudinden har i sit arkiv kan til enhver hives frem til Gudindens fordel samt lyster det være sig slaven skal sutte pik og sende fotos. 

§ 7 –  slaven er ikke tilladt nogen form for onani, med mindre ut befaler det i den forbindelse kan kønsdelene være låst på ubestemt tid, og kun åbnes efter aftale 
hvis Gudinden bevilger en udløsning.  


§ 8 –  slaven er ikke tilladt nogen form for orgasme, med mindre Gudinden befaler det men det vil hun nok ikke. Slaven skal også bære et pik bur når Gudinden mener det er for slavens eget bedste også hvor lang tid og om det må komme af igen al magt til Gudinden.  

§ 9 – Slaven skal efter enhver afstraffelse tydeligt og oprigtigt takke Gudinden. Slaven skal også takke for at berige Gudindens hver dag 
blandt andet økonomisk. 

§ 10 –  slaven skal ved modtagelse af fx slag, lussinger og spytklatter, højlydt og tydeligt tælle fx. slagene. eller  hvad der er nødvendigt såsom for at makke ret, hvis vi kommer dertil.   

§ 11 – Slaven vil ALTID være positiv overfor nye tiltag, som Gudinden udtænker undervejs og som hun mener er for slavens eget bedste og udvikling til lydig slave.

§ 12 – slaven skal stå til rådighed når Gudinden befaler det det kan forvarsles i lidt god tid men i sidste ende er det ikke Gudindens problem 
og vil koste en bod for uduelighed.

13 A. I forbindelse med at være til disposition det være sig 20 minutter om dagen kan det aldrig være Gudindens problem om slaven ikke har tid og hun vil fornøje sig. Slaven skal senest efter corona krisen erlægge en audiens hos Gudinden for sin videre skæbne og også bare fordi Gudinden syntes det fedt. 


§ 14 - Gudinden vil endvidere forbeholde sig retten til, at ejerskabs mærke slaven udover ovenstående ved brændemærkning eller beordre slaven at blive mærket af en tredie person såsom en tatovør.  Kan ut ikke selv udføre indgrebet forsvarligt kan en mere erfaren komme med indover. Den Nådige Gudinde er med til, at bestemme hvem der lever op til kravene. Udover dette har ut retten til, at bruge videoerne, fotos til egen vindings skyld det være sig i reklame øjemed samt til, at tjene på dem for, at berige den knap så nådige Gudinde, og er det ikke til salg kan det være på nettet til skræk og advarsel.        
 
§ 16 - Udover alle disse tiltag har Gudinden endvidere ret til, at bruge diverse tortur midler såsom strøm, slag, spanskrør, diverse piske med eller uden strøm evt. dem med søm i, lussinger alt fra tortur skabet, Denne regel kan fraviges og udvides efter tid og sågar justeres ind. 

§ 17 - Slaven skal løbende holde en vis form for kontakt med den knap så nådige. 
Gudinde. Den nådige Gudinde bestemmer hvorledes det skal ske.

Gudinden kan også kalde slaven op hvis hun syntes det fedt.


§ 04 – Den nådige Gudinde. kan vælge at lade tredje person straffe slaven i samarbejde / opsyn evt. med (xxxxx).

Ændring af Kontrakten:

§ 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Gudinden  og Gudinden er enige.

§ 02 – Hvis kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.

 

Opsigelse af Kontrakten:

§ 01 – Gudinden kan til en hver tid, annullere denne kontrakt.

§ 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Gudinden og Ut. er enige herom.

Slavens accept:

Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne kontrakt. Jeg indvilger i og accepterer Gudindens TOTALE herredømme over slaven ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordrer, blive trænet og afstraffet som den slave jeg er og forbliver. Jeg er klar over, at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til Gudindens ønsker og behov.

 

Underskrift:_____________________________ Dato:_        _08-01-2022_________________

 

Den knap så Nådige Gudindes accept:

Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg accepterer at denne slave, med krop og sjæl, er min ejendom, og forme slaven i det billede som er bedst for Gudinden og for slavens eget bedste.

 

Underskrift:_____________________________ Dato:__        08-01-2022_________________

 

Tillæg:

Jeg, slave beder oprigtigt og uden fordomme om, at Gudinden vil acceptere, at det er min vilje, at underkaste mig og overgive mig i Deres varetægt således, at De guider og bestemmer for mig, hvordan jeg fremover fuldstændig kan efter deres retningslinjer. Gudinde, kun De ved hvad der er bedst for mig.

Som submissiv er opfyldelsen af mine egne lyster, ønsker og behov sammenfaldende med Gudindens lyster, ønsker og behov. For at effektuere dette, vil Gudinden kunne gøre ubegrænset brug af min krop, uanset tid og sted, foran enhver. At tjene, blive lejet ud som slaveluder eller solgt som samme eller blive brugt, alt efter hvad ut. finder passende.

Jeg tilspørger, om Gudinden vil guide og oplære mig, i enhver seksuel, åndelig, eller offentlig relateret sammenhæng, både sammen med, eller adskilt fra Gudinden. på en sådan vis, at jeg fortsætter med at udvikle mig som slave, hvilket er min endelige skæbne.

Jeg beder om, at Gudinden som min Ejer, vil anvende sine rettigheder; til at præge og forme mig.

Til gengæld for dette, lover jeg:

– At adlyde Gudinden efter mine bedste evner som slave.

– At gøre mit yderste for, at tilsidesætte følelser som skyld og skam, samt alt andet, der måtte forhindre mig i at tjene Gudinden, eller forhindre min submissive side i at vokse.

– Altid at opretholde en åben og ærlig kommunikation.

– At fortælle om mine tanker, følelser, og lyster uden tøven eller skamfuldhed.

– At informere Gudinden om lyster og erkendte behov, i tillid til hendes dømmekraft og viden om, at hun alene vil tage stilling til, om og hvordan, disse skal opfyldes eller ej.

– At bestræbe mig på at bevare et positivt livssyn og have realistiske forventninger og mål.

Min overgivelse som slave er gjort ud fra den viden, at intet af det, der bliver krævet af mig, vil være nok til at tilfredsstille Gudinden. Dette vil på ingen måde vil stå i vejen for, at jeg søger at udnytte mine evner optimalt som SLAVE. 

Ønsker tredje person at leje, eller blot benytte sig af en liderlig mær/luder , Cuckold slave eller slave som mig , skal jeg omgående adlyde, også når Gudinden ønsker at fremvise mine kønsdele med eller uden Chastity.
Hvis min Gudinde ønsker at se bekendtskaber misbruge mig seksuelt, skal jeg være til rådighed, og

omgående sprede ben, således at mine kønsdele/åbninger er til fri afbenyttelse for seksuelt misbrug m.m. disse regler kan fraviges, hvis det står i vejen for slavens arbejde dermed ikke sagt, at det er i orden. I alle tilfælde er det den knap så nådige Gudinde som har det sidste ord.

Denne kontrakt gælder nu og i al evighed. Gudinden kan ændre på eller tilføje nye regler efter humør og lyst og behov indtil slaven er helt indforstået med sin nye rolle.
             
at slaven kan straffes, hvis Gudinden ikke finder, at slaven lever op til betingelserne i denne kontrakt.

 

Slaven bekendtgører hermed med sin underskrift på ovenstående, at være ved sine fulde fem, og uden påvirkning af euforiserende stoffer, umyndig eller på anden måde være ude af stand til at indgå

denne slavekontrakt. Samt være underlagt TOTALT ejerskab lige så længe den Nådige Gudinde ønsker dette !! 

Nærværende kontrakt skal kun ses som de grundlæggende regler for slaven og den Nådige Gudinde 

kan løbende lave ændringer eller tilføjelser til kontrakten når det er nødvendigt uden forudgående aftale med slaven.  

 

 

Jeg har været haft ham registreret som min slave siden 2014 (se nederst på siden)

 

Denne slavekontrakt mellem Slaven

og Gudinden er gældende
indtil Gudinden ophæver den.  Der kan tilføjes yderligere, hvis Gudinden skulle ønske det.

 

Slaven skal adlyde Gudinden 110 % ellers er det kontrakt brud, og Slaven straffes og ydmyges
alt efter Gudindens temperament og fantasi med BLACKMAIL Gudinden bestemmer hvor, hvornår og hvad
tid Slaven skal møde til audiens uanset om det er hos Gudinden eller i cyberspace. 

 

johnny-bravo.png
Gudinde-Linda-sig-2.png
unnamed (1).jpg

Johnny B Bad navnet siger sig selv.... 

                  Kontrakt imellem Gudinden og slaven Johnny Be Bad 18-03-2018 og den gælder stadig indtil Gudinden bestemmer andet :


kontraktren er bindende indtil Gudinde Linda bliver træt af slaven ! 

Først til Gudindens lov:

 Gudinder kan have fejl men at have fejl hører ikke til dem
 
1. Gudinden laver altid reglerne.
2. Til hver en tid er det Gudindens ret at ændre reglerne, uden at slaven forud varsles. 
3. Hvis slaven ikke selv er i stand til at regne reglerne ud, er det altid slavens egen skyld, ALDRIG Gudindens.
4. Slaven skal altid fortælle Gudinden, hvis slaven bliver skidt tilpas under en leg.
5. Slavens stop ord er "RØD" hvilket betyder at legen stopper fuldstændigt, brug stop ordet med omtanke.
    "GUL" bruges som "måske". "GRØN" er OK.
6. Slavens pauseord er "Klovn", hvilket betyder, at Gudinden stopper med det igangværende og giver slaven flere valg.
    Brug pauseordet hvis slaven ikke kan "tåle" situationen.
7. Slaven skal overfor Gudinden bruge en af følgende tiltaleformer: Gudinde Linda, Goddess Linda, Herskerinde Linda, 
    Miss Linda eller Madame Linda andet er uacceptabelt og straffes prompte, hvis slaven "forsømmer" at tiltale Gudinden med en af de ovennævnte.    
 
 
Kontrakten kan IKKE annulleres af slaven på noget tidspunkt, men Gudinde Linda kan til enhver tid afslutte kontrakten. 

§ 1. Gudinden har nu fuld kontrol over slavens Team selv password som hun selv har kreeret dertil så hun frit kan logge på på slavens computer
når hun finder det "nødvendigt" også ændre passwords så slaven ikke selv kan logge på sine enheder dette kan hun gøre frit uden slavens godkendelse.. 

§ 2. Gudinden har GPS tracker på slaven så hun altid kan følge slavens færden og KUN Gudinden har passwords så slaven ikke kan undslippe. 

§ 3. Gudinden har endvidere fuld kontrol over al slavens færden på keylogger ja selv der har hun password og slaven kan ikke få det. 

§ 4. Gudinden kan afgøre når hun finder en audiens passende men kun for at få kontrol over slavens chastity bur / nøgler dertil så hun kan beholde eller
hvad hun nu beslutter at gøre med dem.  

§ 5. Nogle gange er Gudinden nødt til at sætte E-stim elektrochok til på penis bare så der ikke hersker nogen tvivl om hvem der har magten 
slaven vil givetvis jamre sig en del men hvis den insisterer på, at "behandlingen" sættes i bero må man betale det det koster at være uduelig. 

§ 6. Gudinden er i sin gode ret til at benytte afpresning / blackmail hvis det kommer Gudinden for øre, at slaven bruger penge på andre Dominaer / Fruer / Gudinder etc.. 

7 §  Gudinden har ret til at håndhæve sin magt over slaven med dummebøder og andre tiltag
 
§ 1  Slaven er IKKE garanteret nogen former for LEG og Gudinde Linda kan til enhver tid gøre sessionen til ren afstraffelse. 
§ 2  Hvis slaven snyder eller forsøger at snyde, tildeles en hertil passende straf.
§ 3  Gudinde Linda kan til hver en tid forlange bevis for at slaven ikke har snydt eller er utro, men dette vil fremover være overordentligt svært eftersom Gudinden har snor i slaven ved hjælp af elektronisk overvågning.
§ 4  Gudinde Linda kan offentliggøre kontrakten på sin hjemmeside m.m., dog ikke med navn, uden forudgående aftale. 
§ 5  Gudinde Linda kan tildele bøder m.m. for div. ting som slaven ikke har gjort eller har gjort velvidende, at dette er forbudt ! Gudinden har ret til, at fastsætte bødekrav ikke mindre end hundrede
       danske kroner 
§ 6  slaven skal ALTID melde sit fravær i passende tid dagen før, akutte tilfælde ikke omfattet af nævnte såsom akut sygdom. Ikke gyldig grund straffes efter, hvad Gudinden finder "passende" .
      Gudinden vurderer altid om grunden er saglig inden fritagelse kan bevilliges. Gudinden fastsætter selv en passende straf og 2 valg af straf for at være ubruelig. 

§ 7. I nævnte  kontrakt imellem Gudinde Linda og slaven Johnny Be Bad følger korrespondence med jævne mellemrum som Gudinden fastsætter hvad er "rimeligt", som enten er  i form af telefon eller sms, team m.m eller anden vis, 
der passer ind i Gudindens program, andre aftaler kan godt arrangeres i samråd med Gudinden, men i sidste ende har Gudinden det sidste ord at have sagt (ALTID)  

§ 8 Gudinden har ALTID ret til at udnytte sine beføjelser til yderligere tiltag, rettelser til kontrakten løbende uden forudgående aftale med slaven. 

§ 9 .Fra dags dato den dag slaven Johnny Be Bad befales at skaffe sit chastity bælte skal det bæres dagligt indtil Gudinden befaler andet. Nøglerne forlanges udleveret til Gudinden så alt foregår på behørig vis. 

§ 10. Endvidere forbeholder det Gudinden til  hver en tid, at foretage ændringer/stramninger samt yderligere tiltag til nærværende kontrakt, når Gudinden finder det passende/nødvendigt ! 

 Slaven har har med sin underskrift accepteret de af Gudinden givne vilkår !  

§ 11. Gudinden har fuld ret til, at afpresse slaven. Fra og med underskriften af denne kontrakt indvilliger slaven i, at være Gudinde Lindas ejendom, hvilket også er ensbetydende med,
at slaven kan straffes, hvis Gudinde Linda ikke finder, at slaven lever op til betingelserne i denne kontrakt. 

 
 

bottom of page